Høn er menneskeretsstridigt

Mænd og kvinder er ikke ens men har lige ret eller samme rettigheder. Sådan tolkes FN Handicapkonvention Art 16: ”skal fremme fysisk, kognitiv, psykisk helbredelse samt køns- og aldersbestemte behov”. Ifølge menneskerettighederne er vi to køn, og altså ikke tre eller ét køn (høn). Betegnelsen Cisgender findes ikke på dansk. Læseren må gerne hjælpe med…

Continue reading →

FN Handicapkonvention ratificering imodsætning til inkorporering og tiltræden

Man kan Google Folketingets beslutning om at ratificere FN Handicapkonvention år 2008. De borgerlige og politiske rettigheder er de eneste juridiske elementer i Handicapkonventionen som er gjort gældende ved ratificering. Resten skal blot opfyldes over tid og hvis der er penge til det og ikke en juridisk forpligtelse som sådan. Folketingets beslutningsforslag 2008: “.. påpeger,…

Continue reading →

Overlægerne i psykiatri udfører ulovlige forsøg på mennesker

FN Handicapkonvention Artikel 15. Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf citat: “må ingen uden sit frit afgivne samtykke underkastes medicinske eksperimenter”, citat slut. Tvangsbehandling og tvangsmedicinering regnes for nedværdigende behandling, men det regnes også for et ulovligt medicinsk eksperiment. Jeg beder alle læse lovteksten under danske love, også dommere og advokater. FN…

Continue reading →

FN komiteens påtale af fejl og mangler kommunalt og regionalt i Danmark

Grov vildledning af sundhed sker lige nu i Danmark. Alle danskere skal passe på ikke at komme på den lukkede afdeling oplyser FN Komite FN Handicapkonvention. Verdensklasse lægevidenskab, jurister, allesammen medlemmer af FN komiteen har lige evalueret Danmarksaftalen. FN komiteen udtaler, at man velvidende og bevidst brænder en masse penge af på at vanrøgte, (grim…

Continue reading →