Høn er menneskeretsstridigt

Mænd og kvinder er ikke ens men har lige ret eller samme rettigheder.

Sådan tolkes FN Handicapkonvention Art 16: ”skal fremme fysisk, kognitiv, psykisk helbredelse samt køns- og aldersbestemte behov”.

Ifølge menneskerettighederne er vi to køn, og altså ikke tre eller ét køn (høn).

Betegnelsen Cisgender findes ikke på dansk, men Cisgender betyder, at 9 ud af 10 identificerer sig med deres medfødte køn. De erkender (kognitiv) de er enten en mand eller en kvinde. Kønsopdeling er vigtig i psykisk sårbar situation, f.eks. i fængsel, fordi de har forskellige kønsspecifikke behov.

Restgruppen eller den sidste tiendedel skal skifte side eller lave en trans. Nogle få mænd hører hjemme i ét kvindefængsel og vice versa nogle få kvinder bør afsone i ét fængsel for mænd. Sådan er det f.eks. i Canada, hvor man også har ratificeret FN Handicapkonvention. Det samme har staten Danmark.

I Canada spørger myndigheder om du identificerer dig med dit medfødte køn. Det bør man også gøre i Danmark, f.eks. i psykiatrien. I psykiatrien er man stadigvæk politisk både/og. Man er både kønsblind og ikke-kønsblind.

FN komite FN Handicapkonvention har brokket sig over, at Staten Danmark ikke henvender sig kønsspecifikt til hhv. mænd og kvinder: “The Committee is concerned that the Act on Gender Equality does not specifically address women and girls”,
Link til FN rapporten: Concluding observations on the initial report of Denmark 30 Oct 2014. 

…………………………

 Link til FN Handicapkonvention Art 16 i Retsinformation.